VKS INVEST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4 - Krč

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 724 383 294

e-mail: vks@vksinvest.cz

Roční odečty vody a tepla se blíží

Nezpřístupnit byt se nevyplácí.

Povinnost zpřístupnit bytovou či nebytovou jednotku platí v bytových domech, které nejsou vybaveny vodoměry a měřiči tepla s radiovou technologií, která umožňuje dálkové odečty. Vlastníci těchto bytů je tedy musí pro odečty zpřístupnit.

Kdo se nemůže zúčastnit prvního termínu odečtů, dostává jeden náhradní termín. Pokud ani ten nevyhovuje, je třeba domluvit si se správcem budovy nebo firmou, která odečty provádí, termín individuální. Ten však již vlastník bytu musí uhradit, cena se pohybuje od 150 do 350,- Kč.

Pokud to přístroj v bytě umožňuje, je řešením i samoodečet. Vždy je dobré použít k tomu určený formulář.

Pokud někdo nezpřístupní svůj byt vůbec a ani neprovede samoodečet, vystavuje se riziku, že mu bude u tepla i odebrané teplé vody spotřební složka v jeho vyúčtování zvýšena o 200%. Pokud vezmeme jako příklad byt 2+kk o výměře 50 m2, kde činila roční spotřeba teplé vody 15 m3, tak místo 16 614 Kč zaplatí 46740 Kč, tedy téměř trojnásobek .

Legislativní změny od 1. 1. 2016 pro SVJ i vlastníky

Věc: Změny v legislativě k 1. 1. 2016, týkající se Společenství vlastníků, vlastníků bytů, popř. činžovních domů.

K 1. 1. 2016 došlo k několika změnám v legislativě týkající se Společenství vlastníků jednotek, vlastníků bytů i bytových domů. Některé zásadní změny jsme se pokusili stručně sepsat a níže vám je pro vaši informovanost zasíláme.


Vyhláška č. 269/2015 Sb. ze dne 30.září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro důmtepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody.


Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.

(2) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.


Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 %a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

(2) Odečty instalovaných vodoměrů u příjemců služeb provádí poskytovatel služeb nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období.

(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalovány vodoměry a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb, rozdělí poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení. V nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016.


Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Začátkem letošního roku dochází i ke změně, pokud jde o placení drobných oprav v bytě a o hrazení nákladů na údržbu bytu (týká se nájemních bytů). Toto bylo dříve upraveno Nařízením vlády č. 258/96 Sb., které však bylo v souvislosti s NOZ zrušeno.

1.1.2016 nabývá účinnosti nové Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které tyto pojmy vymezuje a zpřesňuje jak práva a povinnosti pronajímatelů, tak nájemců.


Pár poznámek závěrem:

V roce 2016 se předpokládá:

  • vzrůst cen vodného a stočného o 1,73%;
  • PT, a.s. oznámila zdražení tepla o 3,3% pro odběratele ze systému Pražské teplárenské soustavy, slevu 4,7% pro domácnosti napojené na plynové zdroje v Holešovicích, nebo blokové kotelny v oblasti Libuše a Komořan;
  • regulovaná složka elektrické energie zdraží o 2,5% (PRE), neregulovaná složka ceny je závislá na v drtivé většině na tom, jaký slevový balíček odběratelé podepsali;
  • plyn
  • neregulovanou složku nebude PP,a.s. navyšovat, u regulované složky nabízí PP,a.s. slevové balíčky 11% na tři roky nebo 6,5% na dva roky;

Výše uvedené informace berte, prosím, jen jako informace Vašeho správce, který vypracoval tuto stať veden snahou o nadstandardnější přístup ke svým klientům. Je tedy možné, že se v informaci mohou vyskytnout chyby či nejasnosti. Za takové se předem omlouváme.

Ing. Ivan Švec
VKS INVEST s.r.o.

Novela zákona o hospodaření s energií

Od začátku července začala platit novela zákona o hospodaření s energií. Jednou z hlavních změn kterou novela přinesla, je zrušení povinnosti prodávajícího předkládat průkazy energetické náročnosti v případě, že jsde o prodej domu postaveného a naposledy zrenovovaného před rokem 1947, a to v případě, že s tím majitel souhlasí a současně nikde danou nemovitost neinzeruje.  Tyto nemovitosti jsou logicky zařazeny do kategorie G. 

S příchodem novely se rovněž zrušila časová povinnost pro bytové domy, které musí mít průkaz energetické  náročnosti budovy. Problém samozřejmě nastane, pokud majitel jednotky požádá SVJ o předložení PENB v souvislosti s prodejem bytu. V případě, že jej majitel bytu od SVJ nedostane, bude moci vykázat faktury za energie. Problém nastane v okamžiku, kdy se byt prodává prostřednictvím realitní kanceláře. Ta musí v případě nepředložení PENB budovy uvést např. do inzerce energetickou třídu budovy G, čímž může dojít ke snížení hodnoty majetku prodávajícího. 

Pro úplnost uvádím, že budovy, které spravuje naše společnost, mají průkaz energetické náročnosti budovy, zpracován.  

Ing. Ivan Švec

Nové stránky

Vážení návštěvníci, vítáme vás na našich nových stránkách.

Připravili jsme pro vás novou podobu našich stránek, do které jsme umístili všechny potřebné informace. Tyto budeme průběžně dále doplňovat.

Uvítáme jakoukoli vaši odezvu, napsat nám můžete v sekci "Napište nám" nebo zaslat zprávu zde.

 

Aktuální informace