VKS INVEST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4 - Krč

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 724 383 294

e-mail: vks@vksinvest.cz

O nás

Společnost VKS INVEST, s.r.o. byla založena dne 23. 4. 1992. Zabývá se investorsko-inženýrskou činností, realitní činností, privatizací bytového fondu, správou nemovistostí a poradentskou činností převážně v investiční výstavbě.


Z nejvýznamnějších akcí v oblasti inženýrské činnosti, které naše společnost realizovala uvádíme:

 • výstavba autoservisu v Hloubětíně;
 • rekonstrukce a obnova fasád Belgické ambasády, Indické ambasády, činžovního domu v ulici Budečská, činžovního domu v ulici Radlická, činžovního domu v ulici Moskevská;
 • rekonstrukce plynovodu v oblasti Malé Strany;
 • dostavba areálu AŽD Praha;
 • komplexní rekonstrukce domu Na Výsluní čp. 201, Praha 10 - Strašnice;
 • výstavba bytového domu ulice Révová, Praha 10 – Strašnice;
 • výstavba prodejny ADIDAS CZ, Jesenická ul., Praha 10;
 • výstavba provozně administrativního areálu společnosti Michael Huber CZ v Čestlicích;
 • komplexní řešení rozvodu inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plynovod pro obec Radonice;
 • výstavba Tiskárny Reproprint, Praha 9, Poděbradská 26;
 • výstavba kanalizace, vodovodů a komunikací v obci Radonice – inženýrek, stavební dozor, organizátor veřejné zakázky.


V oblasti privatizace bytového fondu ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.:

 • privatizace bytového fondu Nestlé Česko, a. s., po celém území ČR;
 • privatizace bytového fondu Danone, a. s. po celém území ČR;
 • privatizace bytového fondu Opavia-Lu a.s. po celém území ČR;
 • privatizace bytového fondu Komerční banky;
 • privatizace bytového fondu pro a. s. GESTIN;
 • privatizace bytového fondu v Praze, k. ú. Černý Most.


V oblasti vlastní investorské a developerské činnosti se jedná zejména o výstavbu nestandardních bytových jednotek a rodinných domů, zejména pak:

 • dostavba a prodej 115 b. j. v lokalitě Černý Most II;
 • výstavba a prodej v souladu se zákonem 72/94 Sb. nadstandardních bytových jednotek v ul. Révová, Praha 10 (dokončeno v r. 2001);
 • prodej pozemků v oblasti katastru Újezd nad Lesy.


V oblasti správy nemovitostí naše společnost v současné době vykonává správu bytových domů (cca 800 bytových jednotek) v oblasti Modřan, Komořan, Chodova, Záběhlic, Libně, Černého Mostu a Suchdola. Pro tuto činnost je naše společnost vybavena nejlepším softwarovým programem. Současně se standardními službami v oblasti správy nemovitostí nabízíme vlastníkům domů i spolupráci a poskytování služeb v oblasti stavebního inženýringu (zpracování dokumentace, obstarání příslušných povolení, organizace výběrových řízení, technický dozor apod.), finančního controlingu (kontrola nabídkových rozpočtů, organizátor stavby) a to samozřejmě, v případě, že dům spravujeme, za velice nízké ceny.


Pokud se jedná o správu bytů ve vlastnictví, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění nebo ve smyslu zákona 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), nabízíme současně se správou i vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy.


Pro výkon správy nemovitostí má naše společnost uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu do výše 5,0 mil. Kč s Kooperativou pojišťovnou a.s.


Společnost VKS INVEST s. r. o. je po celou dobu své existence v platební schopnosti. Ekonomické výsledky jsou trvale dobré. Nespornou výhodou společnosti je, že podniká ve více oborech, což svým způsobem stabilizuje určité výkyvy poptávky po službách společností nabízených.


Bankovní informace je možno ověřit u pob. ČS a.s. pro Prahu 8, 9.


Těšíme se na spolupráci s každým zájemcem o naše služby
.