VKS INVEST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4 - Krč

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 724 383 294

e-mail: vks@vksinvest.cz

Doplňkové služby

Pro zájemce o správu nabízíme následující doplňkové služby:

 • Vypracování dohody o provedení práce

 • Vypracování nájemní smlouvy

 • Vypracování smlouvy o dílo

 • Zpracování poptávky a organizace výběrového řízení na dodavatele vč. odborného vyhodnocení nabídek jako podkladu pro rozhodnutí výboru event. Shromáždění vlastníků

 • Stavební dozor při realizaci rekonstrukcí, zateplení domu aj.

 • Příprava stanov společenství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("NOZ")

 • Zpracování návrhu na provedení změn v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem

 • Mzdová evidence – účetní hlavička (jednorázová platba při zahájení mzdové agendy)

 • Mzdová evidence – dohody o provedení práce, ze kterých bude odváděna pouze daň

 • Mzdová evidence – dohody o provedení práce, ze kterých bude odváděno zdravotní i sociální pojištění

 • Mzdová evidence – odměny statutárním orgánům, ze kterých bude odváděno pouze zdravotní pojištění

 • Mzdová evidence – odměny statutárním orgánům, ze kterých bude odváděno zdravotní i sociální pojištění

 • Mzdová evidence – zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny za měsíc, ve kterém nebude vyplácena odměna

 • Vypracování důchodových evidenčních listů

 • Vypracování "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně"

 • Vypracování "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti"

 • Vypracování "Přiznání k dani z příjmů právnických osob"

 • Převedení účetní závěrky do elektronické podoby a zaslání na Městský soud

 • Provedení odečtu vodoměrů, kalorimetrů

 • Kopírování A4 jednostranné (výpisy, pozvánky shromáždění apod.)

 • Kopírování A4 oboustranné (výpisy, pozvánky shromáždění apod.)

 • Vyhotovení duplikátu dokumentů (např. při jejich ztrátě)

 • Preventivní kontrola PO dle zák. č. 133/1985 Sb.