VKS INVEST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4 - Krč

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 724 383 294

e-mail: vks@vksinvest.cz

Inženýrská činnost

Hlavní činností naší společnosti je stavební inženýrská činnost. Dlouholeté zkušenosti v tomto oboru nám umožňují realizovat i komplikované zakázky - z hlavních činností uvadíme zejména:

Zajištění projektové dokumentace

 • zajištění studií 
 • organizace výběrových řízení
 • zajištění dokumentace pro územní řízení
 • zajištění dokumentace pro stavební řízení
 • zajištění realizační dokumentace atd.

Stanoviska, rozhodnutí orgánů státní správy

 • obstarání stanovisek k územnímu řízení včetně územního rozhodnutí
 • obstarání stanovisek ke stavebnímu povolení včetně stavebního povolení
 • organizace přejímek staveb a kolaudací staveb
 • obstarání speciálních povolení z oblasti ochrany životního prostředí
 • obstarání průzkumů atd.

Poradenské činnosti

 • právní poradenství v investiční výstavbě
 • vypracování návrhů smluv o dílo apod.


Nad  rámec správy nemovitostí jsme schopni nabídnout i služby v oblasti inženýrských činností souvisejících s většími opravami domů, modernizací výtahů nebo např. zateplením domů. Nabízíme služby jako je:

 • obstarání - potřebných povolení k výše uvedeným akcím (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení, kolaudace aj.);
 • zpracování poptávky pro výběr zhotovitele;
 • organizace výběrového řízení na zhotovitele;
 • provádění technického dozoru stavebníka.


Z dosavadní činnosti podobných akcí je možné zmínit např.:

- zateplení domu Okružní 2162, 2163, k.ú. Komořany

- zateplení domu, rekonstrukce střechy domu Choceradská 3118-3120, k.ú. Záběhlice:

- zateplení domu Vašátkova 1025, Černý Most:

Oprava římsy bytového domu Na Žertvách:

Oprava střechy bytového domu Dělnická:

Oprava soklu a provedení tlakové hydroizolace v domě Dělnická: